Een prettig werkend team

In een high tech bedrijf waar high nauwkeurigheid en kwaliteit bovenaan staan, is het belangrijk dat de medewerkers  hun talent en kwaliteit kunnen ontwikkelen en laten zien. Bij Xycarb lopen de leidinggevenden soms al wat langer mee. Het is belangrijk om regelmatig aandacht te schenken aan hun ontwikkeling en hen daarvoor de mogelijkheden te bieden. Hanneke Croonenberg, de HR-manager bekommert zich om haar collega’s en zoekt naar methodes om hen daarbij te ondersteunen.

“Toen Bart belde [FairField], waren we net bezig met het in kaart brengen van de behoeften van onze leidinggevenden. De drie kernwaarden ‘innovatie, klantgerichtheid en samenwerking’ en het faciliteren daarvan als leidinggevende was daarbij belangrijk. Het verhaal van Bart over de aanpak van FairField sloot naadloos aan op onze behoefte. FairField weet dat gedragsverandering tijd en inspanning kost. De kennismaking met het afdelingshoofd verliep prettig en daarna is het balletje gaan rollen.”

Effectiever met elkaar in gesprek
Er is gestart net na de zomer in 2018 met een groep van 12 medewerkers. Binnenkort start de tweede groep van 6 man. Ook de groepsleiders doen mee. Iedereen krijgt een individueel gesprek met een FairField-coach en leert vervolgens in een training hoe ze op een andere manier het gesprek aan kunnen gaan. Feedback geven, luisteren, samenvatten, doorvragen, timemanagement. Zomaar wat onderdelen waar de collega’s van de thermochemische afdeling en de mechanische bewerkingsafdeling mee aan de slag gaan. FairField weet dat deze mensen niet zomaar urenlang weg kunnen van hun werkplek en daar stemmen zij het programma op af.

Coachend leidinggeven
Om een prettig werkend team te hebben is een fijne leiderschapsstijl essentieel. Veel mensen zijn intern doorgegroeid tot manager, terwijl dat niet hun oorspronkelijke ambitie was en kunnen daar dus support bij gebruiken. Ze geven ook leiding aan medewerkers die financieel uitgegroeid zijn en moeten dan de vaardigheid hebben om hun medewerkers ook op en andere manier te blijven motiveren en zich te laten ontwikkelen. De stap naar coachend leidinggeven, loslaten, bij een ander neerleggen is dan best lastig, maar wel zeer van belang om collega’s hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen.

“Er gaat enige tijd overheen voordat onze medewerkers bewust bekwaam zijn in gespreksvoering. FairField monitort dit proces en blijft coachen totdat het onbewust bekwaam is. Dan gaat het als vanzelf. Deze langdurige commitment van FairField is succesvol, en sprak ons zeer aan.”

Langetermijnvisie
Xycarb levert hoogwaardige producten, en investeert tegelijkertijd in haar leidinggevenden en medewerkers. Die twee zullen elkaar versterken. Bart Godding bevestigt dit: “We kijken actief mee om ervoor te zorgen dat de leidinggevenden hun aangeleerde technieken ook daadwerkelijk toepassen, we sturen daar waar nodig bij.”

Hanneke Croonenberg, HR-manager
Schunk Xycarb Technology

nl_NL