Innovative approach with personal touch

De vernieuwde leergang van de Gom Academie is van start gegaan. De reacties zijn enthousiast. Wat maakt dit traject zo bijzonder? Bart Godding (FairField) en Emine Turksever (Gom Opleidingen) lichten het toe.

What was the reason to renew the Gom Academy?
“Ons middenkader heeft enorm veel ervaring in schoonmaak en aansturing van processen” zo vertelt Emine. “We zien de wereld om ons heen in snel tempo veranderen. Dit stelt aanvullende eisen aan ons middenkader. Denk maar eens aan de digitalisering die een steeds grotere vlucht neemt. Of duurzame inzetbaarheid die steeds belangrijker wordt en waar ons middenkader een grote rol in speelt. Als we onze mensen hierin opleiden, kunnen zij hun rol nog beter invullen. De Gom Academie zet in op het verstevigen van onze mensen, wij willen hen helpen zichzelf door te ontwikkelen.”

Who will take part in the process?
“Het is een grootschalig traject, vertelt Bart, “Alle rayonleiders en objectleiding met de potentie door te groeien naar de functie van rayonleiding”. Emine: “We hebben onder de 150 deelnemers eerst een digitale intake gedaan. Wat wil je leren? Met gesloten én open vragen kregen we heel veel informatie. Vervolgens volgde een persoonlijk gesprek tussen de deelnemer, de leidinggevende en de coach. Daarbij is een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld en in de tijd uitgezet. Het zijn vaak hele open en goede gesprekken waarin mensen zich ook kwetsbaar durven opstellen. De informatie van de gesprekken is alleen toegankelijk voor de deelnemer, de leidinggevende en de coach. “

Why did Gom decide to do this trajectory with FairField?
"FairField understands what the industry is all about, they understand our people" says Emine. "They've been focusing specifically on executives and their immediate supervisors for years. We've been in contact with FairField for several years in a variety of areas." Bart: "We are delighted that we were able to develop this unique training programme together. This really puts Gom at the forefront of the industry, people understand that leadership is a great strength in the organization".

What makes this trajectory so unique?
“Het traject gaat uit van maatwerk cases, waarbij het hele opleidingstraject geborgd is.” vertelt Bart. ”Daar hebben we veel aandacht aan besteed want de Gom Academie duurt zo’n 24 maanden.” Emine vult aan: “Natuurlijk, er zijn vaste modules. Maar we hebben het zo ingericht dat iedere deelnemer individueel wordt gecoacht. Niet iedereen heeft dezelfde leercurve en hier wordt in deze twee jaar rekening mee gehouden. We maken per deelnemer een persoonlijk ontwikkelplan. Het is géén verzameling losse blokken, het is een totaalprogramma waarin een groot aantal onderwerpen behandeld wordt. Van Nieuwe ICT tot Duurzame inzetbaarheid, van jezelf presenteren tot het blok ‘from Boss to Host’ en nog veel meer. Met op vaste momenten tussentijds gesprekken over het persoonlijk opleidingsplan”.

Gom is really taking a pioneering role in the industry with this programme in Bart's eyes. He also noticed that the participants are so involved and proud. "That's what makes it extra successful: you people want, we help them. The employee is the owner of his own trajectory, if he really wants to, that makes a huge difference, we see that very quickly".

Emine Turksever (Gom Trainings)
Bart Godding (FairField)

en_GB