Innovatieve aanpak met personal touch

De vernieuwde leergang van de Gom Academie is van start gegaan. De reacties zijn enthousiast. Wat maakt dit traject zo bijzonder? Bart Godding (FairField) en Emine Turksever (Gom Opleidingen) lichten het toe.

Wat was de aanleiding om de Gom Academie te vernieuwen?
“Ons middenkader heeft enorm veel ervaring in schoonmaak en aansturing van processen” zo vertelt Emine. “We zien de wereld om ons heen in snel tempo veranderen. Dit stelt aanvullende eisen aan ons middenkader. Denk maar eens aan de digitalisering die een steeds grotere vlucht neemt. Of duurzame inzetbaarheid die steeds belangrijker wordt en waar ons middenkader een grote rol in speelt. Als we onze mensen hierin opleiden, kunnen zij hun rol nog beter invullen. De Gom Academie zet in op het verstevigen van onze mensen, wij willen hen helpen zichzelf door te ontwikkelen.”

Wie nemen deel aan het traject?
“Het is een grootschalig traject, vertelt Bart, “Alle rayonleiders en objectleiding met de potentie door te groeien naar de functie van rayonleiding”. Emine: “We hebben onder de 150 deelnemers eerst een digitale intake gedaan. Wat wil je leren? Met gesloten én open vragen kregen we heel veel informatie. Vervolgens volgde een persoonlijk gesprek tussen de deelnemer, de leidinggevende en de coach. Daarbij is een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld en in de tijd uitgezet. Het zijn vaak hele open en goede gesprekken waarin mensen zich ook kwetsbaar durven opstellen. De informatie van de gesprekken is alleen toegankelijk voor de deelnemer, de leidinggevende en de coach. “

Waarom heeft Gom besloten dit traject met FairField te doen?
“FairField snapt waar het om gaat in de branche, ze snappen onze mensen” aldus Emine. “Ze richten zich al jaren specifiek op uitvoerende medewerkers en hun direct leidinggevenden. We hebben al meerdere jaren contact met FairField op verschillende gebieden.” Bart: “We zijn er dan ook blij mee dat we samen dit unieke opleidingstraject konden ontwikkelen. Daarmee loopt Gom echt voorop in de branche, men begrijpt dat de leiding een grote kracht in de organisatie is.”

Wat maakt dit traject zo uniek?
“Het traject gaat uit van maatwerk cases, waarbij het hele opleidingstraject geborgd is.” vertelt Bart. ”Daar hebben we veel aandacht aan besteed want de Gom Academie duurt zo’n 24 maanden.” Emine vult aan: “Natuurlijk, er zijn vaste modules. Maar we hebben het zo ingericht dat iedere deelnemer individueel wordt gecoacht. Niet iedereen heeft dezelfde leercurve en hier wordt in deze twee jaar rekening mee gehouden. We maken per deelnemer een persoonlijk ontwikkelplan. Het is géén verzameling losse blokken, het is een totaalprogramma waarin een groot aantal onderwerpen behandeld wordt. Van Nieuwe ICT tot Duurzame inzetbaarheid, van jezelf presenteren tot het blok ‘from Boss to Host’ en nog veel meer. Met op vaste momenten tussentijds gesprekken over het persoonlijk opleidingsplan”.

Gom pakt in de branche met dit programma in de ogen van Bart echt een voortrekkersrol. Het valt hem ook op dat de deelnemers zo betrokken en trots zijn. “Dat maakt het extra succesvol: jullie mensen willen graag, wij helpen ze daarbij. De medewerker is eigenaar van zijn eigen traject, als die echt wil scheelt dat enorm, dat zien we al heel snel”.

Emine Turksever (Gom Opleidingen)
Bart Godding (FairField)

nl_NL