Medewerkers van verschillende culturen motiveren

Het is aan jou als coach om problemen tussen de medewerkers op te lossen.

Bijna iedereen werkt met collega’s die een andere culturele achtergrond hebben

Marokkanen, Antillianen, Belgen, Polen, Friezen, Limburgers en zo zijn er nog talloze verschillende culturen te vinden op de Nederlandse werkvloer. Deze culturen kunnen soms tot wrijving leiden. Het is aan jou als coach om problemen tussen de medewerkers op te lossen en ervoor te zorgen dat alle medewerkers gemotiveerd blijven.

Manager wordt Coach!

Leidinggeven door middel van coaching in plaats van het ouderwetse ‘managen’ blijkt veel beter te werken, op een werkvloer met medewerkers met verschillende culturele achtergronden is dit misschien nog wel extra belangrijk.
Bekijk als coach de standpunten van jouw medewerkers eens vanuit hun perspectief, stap in de schoenen van jouw medewerker en ontdek waarom ze anders tegen bepaalde zaken aankijken.

Voorkom ‘Ja maar ‘discussie

Om problemen te voorkomen die een relatie hebben met de culturele achtergrond van de betrokken personen is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken die streng worden gehandhaafd. Anders loop je het risico te verzanden in ‘Ja maar’ discussies. Maak daarom heldere afspraken zodat ellenlange discussies onmogelijk worden. Een gedragscode kan hierbij helpen, overhandig deze gedragscode op dag één aan elke medewerker.

"Heeft je bedrijf geen gedragscode? Stel deze dan op voor je eigen afdeling!"

Wees creatief!

Samenwerken met allochtone medewerkers is een uitgelezen kans om de dagelijkse sleur te doorbreken en nieuwe ervaringen op te doen. We raden leidinggevenden aan om het werken met allochtonen te zien als een uitdaging waarbij je eindelijk eens gebruik kunt maken van al je creativiteit!

nl_NL