Goede samenwerking en een positieve sfeer

Toen Mariëlle Veraa in 2021 begon als HR-manager van Kraft Heinz in Utrecht was onvrede op de werkvloer een acuut probleem. De recente introductie van een middenkader leek veelbelovend, een succes was het nog niet. Dat veranderde toen zij in samenspraak met het managementteam de coaches van Fair Field op de werkvloer introduceerde. Dankzij de inspanningen van Heinz Kraft en Fair Field heerst er nu een positieve sfeer, het ziekteverzuim is drastisch lager, het management kan zich beter op zijn taken richten en de fabriek draait beter.

Het middenkader bij de producent van voedingsmiddelen bestaat uit teamleiders van verschillende afdelingen die intensief samenwerken. Zij zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de kwaliteitscontrole, de logistiek en de productielijn. Daarnaast dienen ze als verbinding tussen het hogere management en de productievloer. 

“We zijn begin 2022 overgegaan van teamcoördinatoren naar teamleiders. Daarbij hebben ze ook HR-taken toebedeeld gekregen, zoals het sturen van werknemers en omgaan met ziekteverlof”, legt Mariëlle uit.

 Intensief samenwerkende teamleiders betekende een ommezwaai voor Kraft Heinz. “Voorheen hadden we productie- en logistieke afdelingen met teamleiders die nauwelijks met elkaar communiceerden. We waren al begonnen ze meer met elkaar te laten communiceren via een maandelijks overleg. Ook waren we begonnen hen op te leiden tot goede middenkader-managers.” 

Maar dat bleek lastig. Om dat doel te realiseren werd Fair Field ingeschakeld. Mariëlle: “Zij trainen op de werkvloer aan de hand van bewezen theorieën en filosofieën. Maar de piramide van Maslov hoeft een operationele teamleider niet te kennen. Wel hoe hij of zij de mensen voor zich laat werken.”

De trainingen bleken zeer effectief. “De coaches van Fair Field spreken de taal van de teamleiders. Ze kunnen hen goed coachen en stellen de juiste vragen”, legt ze uit. “Daardoor zijn de teamleiders zodanig te spreken over het programma dat ze uitkijken naar een training.”

“En wat ze leren, kunnen ze toepassen op de werkvloer. Ze worden daarin actief begeleid en merken de voordelen ervan. Het resultaat is dat de club met teamleiders dichter bij elkaar is gekomen. Ze hoeven niets meer te forceren om in overleg te gaan. Daarnaast geeft het MT ze ook het vertrouwen en de ruimte om fouten te maken en daarvan te leren. Dat is een cruciale schakel tussen de trainingen van Fair Field en de dagelijkse praktijk.” 

Het heeft zeker ook zijn uitwerking tijdens vergaderingen. “Je merkt dat de teamleiders situaties anders omschrijven, anders omgaan met hun emoties als ze het ergens mee oneens zijn. Voor ons is dat ontzettend leuk om te zien.”

Het mooiste van het traject met Fair Field is misschien wel dat het beoogde voordeel van de inzet van samenwerkende teamleiders zich in de praktijk bewijst. Mariëlle geeft een voorbeeld: “In de zomervakantie van 2021 moesten we noodzakelijk overwerk in de weekenden eerst afdwingen. Dat komt de sfeer natuurlijk niet ten goede.” 

“In de zomervakantie van 2022 hadden we weer overwerk. Onze fabrieksdirecteur vond het heel spannend het aan de teamleiders te laten dat te organiseren. Ze hebben het in harmonie weten te regelen en met de gestelde vereisten. Ik ben er trots op dat ze dat voor elkaar hebben gekregen.”

nl_NL