Iedereen doet mee!

Bij Cosun werken 650 mensen en die worden allemaal getraind door coaches van FairField. Van de directeur tot de medewerker op de werkvloer en alle mensen ertussenin. Iedereen zet zijn schouders onder het belang van de organisatie. Birgitte van Steen, HR-manager, vertelt hoe dat belang eruitziet.

Gedurende een periode van twee jaar zullen trainers en coaches van FairField regelmatig een van de vijf locaties van Cosun bezoeken. Want alle medewerkers zijn betrokken bij de gesprekken, intervisies en trainingen die ervoor gaan zorgen dat zij weer verantwoording nemen voor hun eigen gedrag. De FairField-collega’s sluiten aan bij de dagelijkse praktijk. ”Zij nemen deel aan vergaderingen, werkoverleg en andere werkzaken waarbij interactie aan de orde is. Ze gaan niet in op de inhoud, maar zullen vragen stellen over het proces. Wat gebeurt hier nu? Laten deze mensen elkaar uitpraten? Is er een actie of een resultaat uit het gesprek gekomen? Luisteren ze naar elkaar? En hebben ze oog voor elkaars belangen?”

Het belang van de organisatie is om zo efficiënt mogelijk te produceren. Cosun kent grofweg twee periodes; de campagne en de intercampagne. “De campagne is de tijd dat de bieten tot suiker verwerkt worden, daar draait het om. In de andere periode staat onderhoud centraal en kun je zomaar een andere functie hebben in het bedrijf en dus ook een andere leidinggevende. Het is zaak dat collega’s elkaar het hele jaar door goed begrijpen, heldere werkafspraken maken en bij een samenwerking hetzelfde doel voor ogen hebben. Dat geldt voor alle medewerkers, iedereen doet mee.”

De kracht van dit traject is dat de begeleiding plaatsvindt op de werkvloer. De FairField-medewerkers gaan in op issues die dagelijks spelen, met het doel om het gedrag en dus de cultuur blijvend te veranderen. “Dat onze collega’s blij de poort ingaan en goedgehumeurd de poort verlaten, dat is onze bedoeling. Wij denken dat het mogelijk is, met hulp van FairField, om elkaar op een prettige manier feedback te geven, om efficiënt en met respect voor ieders mening te overleggen.”

De inzet van alle medewerkers is nodig om een goed bedrijfsresultaat te bereiken. Ieder individu is van belang. Een soepele onderlinge communicatie zorgt voor versterking van de medewerker zelf, van het team waarin hij werkt en dus van de totale organisatie. “Dit gaan we bewerkstellingen door top-down en bottom-up onze mensen bewust te maken dat we hetzelfde belang hebben. Iedereen geeft zijn of haar leerbehoefte aan en door training, coaching en oefening, komen we dichter bij elkaar en bij onszelf”.

Waar we naartoe werken is dat collega’s met elkaar in gesprek gaan. Dat ze zeggen ‘ik loop hier nu al een paar jaar rond, maar weet niet goed hoe mijn werk te maken heeft met het jouwe’. Er moet overeenstemming komen over begrippen als klantgericht en kwaliteit. Dat is op de ene afdeling weleens wat anders dan op de andere. Doordat medewerkers bezig gaan met hun eigen ontwikkeling zullen ze ook oog hebben voor het groepsbelang. FairField is daarin een serieuze partij, waarin we veel vertrouwen hebben.

nl_NL