Publicaties

In de loop van de jaren werden we steeds vaker geattendeerd op het feit dat onze deelnemers en opdrachtgevers behoefte hebben aan praktische en werkbare informatie.

Coaching aan de lopende band

We hebben zeven veel voorkomende thema’s gekozen die actueel zijn op de werkvloer. Het resultaat is een handzaam en praktisch boek voor de operationeel leidinggevende.

Coaching aan de lopende band

We hebben zeven veel voorkomende thema’s gekozen die actueel zijn op de werkvloer. Het resultaat is een handzaam en praktisch boek voor de operationeel leidinggevende. Volledig gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk en ondersteund door praktijkdeskundigen. Dat hebben we geweten. We hadden niet het idee dat dit boekje zoveel los zou maken, maar dat deed het wel! Blijkbaar zijn concrete praktische tips voor de werkvloer nog steeds onderbelicht. Dat de uitgave in een behoefte voorziet blijkt wel uit het feit dat we inmiddels de derde druk hebben uitgegeven.

Dit boek bestellen
Coaching zonder grenzen

Wie het heeft over de werkvloer heeft het ook over verschillende culturen. Dat gaat vaak goed, soms gaat het ook stevig mis. Dit ligt vaak eerder aan de culturele achtergrond van mensen dan aan de wil om samen te werken.

Coaching zonder grenzen

Wie het heeft over de werkvloer heeft het ook over verschillende culturen. Dat gaat vaak goed, soms gaat het ook stevig mis. Dit ligt vaak eerder aan de culturele achtergrond van mensen dan aan de wil om samen te werken. Het thema voor het 2e boek was geboren: hoe om te gaan met mensen van verschillende culturele afkomst op de werkvloer. Het boek heet “Coaching zonder grenzen”.

Dit boek bestellen
Diversiteit op de werkvloer

Medewerkers van verschillende culturen motiveren. Het is aan jou als coach om problemen tussen de medewerkers op te lossen.

Diversiteit op de werkvloer

Medewerkers van verschillende culturen motiveren. Het is aan jou als coach om problemen tussen de medewerkers op te lossen. Bijna iedereen werkt met collega’s die een andere culturele achtergrond hebben: Marokkanen, Antillianen, Belgen, Polen, Friezen, Limburgers en zo zijn er nog talloze verschillende culturen te vinden op de Nederlandse werkvloer. Deze culturen kunnen soms tot wrijving leiden. Het is aan jou als coach om problemen tussen de medewerkers op te lossen en ervoor te zorgen dat alle medewerkers gemotiveerd blijven.

Download dit whitepaper
Kwetsbare jongeren duurzaam ontwikkelen naar werk

Elk jaar verlaten zo’n 20.000 leerlingen die vanuit het voortgezet speciaal onderwijs het MBO instromen die opleiding zonder diploma.

Kwetsbare jongeren duurzaam ontwikkelen naar werk

Elk jaar verlaten zo’n 20.000 leerlingen die vanuit het voortgezet speciaal onderwijs het MBO instromen die opleiding zonder diploma. Die leerlingen komen vervolgens op de arbeidsmarkt zonder startkwalificatie. Hun kans op een baan is daarmee minimaal. Dat is niet alleen een persoonlijk gezien een drama. Maatschappelijk gezien is het dat ook. De kans dat deze mensen bij de gemeente aankloppen en in een uitkeringssituatie belanden is meer dan reëel. Terwijl ze wél beschikken over de capaciteiten en vaardigheden om goed mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt.

Download dit whitepaper
Gastvrijheid in de schoonmaakbranche

Directies en MT’s breken zich het hoofd hoe zij hun schoonmakers meer gastvrij gedrag krijgen bijgebracht.

Gastvrijheid in de schoonmaakbranche

Directies en MT’s breken zich het hoofd hoe zij hun schoonmakers meer gastvrij gedrag krijgen bijgebracht. Gastvrijheidsbeleving is belangrijk in de schoonmaakbranche. Directies en MT’s kennen de waarde van gastvrijheid. Er wordt tijdens overleggen veel tijd besteed aan hoe gastvrij gedrag er binnen de eigen organisatie uit moet zien. En het mooie is, eigenlijk kunnen de schoonmakers dat veel beter zelf bedenken.  Zo blijkt in de praktijk. 

Download dit whitepaper
Gastvrijheid in de zorg

Ziekenhuizen en zorginstellingen hechten steeds meer waarde aan gastvrij gedrag van hun medewerkers. Maar hoe pak je dat eigenlijk aan?

Gastvrijheid in de zorg

Ziekenhuizen en zorginstellingen hechten steeds meer waarde aan gastvrij gedrag van hun medewerkers. Maar hoe pak je dat eigenlijk aan?

Download dit whitepaper