Gastvrijheid in uw organisatie?

Directies en MT’s breken zich het hoofd hoe zij hun medewerkers meer gastvrij gedrag krijgen bijgebracht.

Download de whitepaper!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

De gastgerichte en zelfbewuste medewerker

Gastvrijheidsbeleving is belangrijk, vooral in de facilitaire dienstverlening. Directies en MT’s kennen de waarde van gastvrijheid.

Er wordt tijdens overleggen veel tijd besteed aan hoe gastvrij gedrag er binnen de eigen organisatie uit moet zien. En het mooie is, eigenlijk kunnen de medewerkers dat veel beter zelf bedenken. Zo blijkt in de praktijk. De medewerker heeft zelf een uitstekend en uitgesproken beeld van gastvrijheidsbeleving. 

En heeft bovendien directe invloed op de beleving door zich gastgericht te gedragen. De kracht van het gedrag van medewerkers in combinatie met een zelfbewuste aanpak, is dan ook erg groot op de gastvrijheidsbeleving van de klant. En blijvend.

Meer tips?
Download de whitepaper →
Werken jouw medewerkers vanuit hun hart?

“Slim gedrag is alles waarvan je bewust kiest het te doen of juist niet te doen. Hóe je het doet en wát je doet, bepalen samen de beleving”.
Door een benadering te kiezen die goed bij de situatie past en gasten te behandelen zoals de medewerker zelf behandeld zou willen worden, wordt de beleving van de gast ten positieve beïnvloed.

Zorg dat jouw medewerker het gedrag slim kiest en effectief inzet. Bij gastheerschap werk je vanuit je hart (en een beetje vanuit je hoofd). Zorg dat de medewerkers jouw gast oprechte aandacht, comfort en veiligheid biedt.

Vrijblijvend advies nodig?
Neem contact met ons op →
Gouden gedragsregels

Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen het bedrijf zich op dezelfde manier gastvrij opstelt naar de klant, is het aan te bevelen om gastvrije gedragsregels af te spreken. Niet te smal, want wat een medewerker laat zien, moet ook bij de medewerker zelf passen. 

Authenticiteit voorop. Het is belangrijk dat alle medewerkers binnen het bedrijf op de hoogte zijn van deze gedragsregels en hier ook aan vasthouden.

G a s t v r i j h e i d
G
limlachen, groeten en aankijken.
A
uthenticiteit.
S
ignaleren wat beter kan.
T
oon interesse en stel vragen.
V
errassen en meebewegen.
R
ust uitstralen.
I
nleven en inschatten.
J
uiste antwoorden geven.
h
ouding: trots, verzorgd en rechtop.
e
ven stoppen met werken.
I
k maak het verschil!
D
uidelijk zijn.
Grote vraag is dan natuurlijk hoe dit er in de praktijk uitziet.

Denk bijvoorbeeld alleen al eens aan de timing van de begroeting…… Meer weten over gastvrijheid en voorbeelden van de gouden gedragsregels? Download de whitepaper!

Download de whitepaper!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form