Sfeer… een garantie voor succes?!

De sfeer in een organisatie is een van de belangrijkste succesfactoren voor een bedrijf. Als de sfeer goed is, zullen de resultaten ook beter zijn. De reden is eenvoudig: als mensen in een goede sfeer werken, hebben ze minder zorgen en kunnen ze zich volledig richten op hun werk. Ze verspillen geen tijd en energie en kunnen zich concentreren op hun belangrijkste taken.

Als de sfeer goed is, presteren mensen beter. Daardoor maken ze minder fouten en leveren ze meer kwaliteit. Het is ook om deze reden dat er regelmatig teambuildings georganiseerd worden, er bedrijfsuitjes plaatsvinden en er activiteiten rond Kerst, Oud & Nieuw en andere bijzondere gebeurtenissen georganiseerd worden. 

Neem bijvoorbeeld ook de legendarische prestaties van de Nederlandse voetbalvrouwen tijdens het Europees Kampioenschap. De individuen zijn sterke voetballers, maar de sfeer en samenwerking in het team zorgden voor de titel; ze gingen voor elkaar door het vuur.

Werken aan de sfeer kan ook plaatsvinden buiten speciale activiteiten om. Maak het tot je doel als leidinggevende om de sfeer elke dag positief te beïnvloeden, zeker als je vindt dat de sfeer beter kan of slecht is, maar ook als je vindt dat hij al goed is. Het kan altijd beter!

Herformuleer en kies voor positief!

Je kunt de sfeer op de afdeling sterk verbeteren door in het contact met medewerkers consequent te werken met zogenaamde positieve herformulering. Elke keer dat een medewerker iets negatiefs zegt, probeer je er een positieve draai aan te geven terwijl de boodschap van de medewerker wel overeind laat.

Als mensen zaken in negatieve bewoording presenteren, kan een positieve herformulering veel effect hebben. Het helpt daarbij als je er blijk van geeft dat je je inleeft in de belevingswereld van de ander. Het is een kunst om dit consequent te doen. Als het je lukt om jezelf een positieve grondhouding aan te meten, zul je merken dat de invloed op de sfeer groot is. Je haalt de angel uit talloze opmerkingen en er wordt meer gedacht in termen van oplossingen dan van problemen.

Maak van negatief iets constructiefs

Probeer het positieve van het verhaal te verwoorden, natuurlijk zonder te overdrijven. Luister goed naar iemands verhaal, laat de betekenis van de uitspraak overeind en kies veel positievere woorden:

  • Wat is het hier benauwd <-> Zal ik iemand regelen om de airco na te kijken?
  • Wat is het hier een puinhoop <-> Je kan beter werken in een verzorgde werkomgeving
  • ‍Je behandelt mij slecht <-> We kunnen samen meer bereiken als we elkaar beter behandelen
  • ‍We hebben teveel werk ons bord <-> We kunnen meer kwaliteit leveren als de werkdruk iets minder hoog is
  • ‍Je bent onduidelijk! <-> Wat bedoel je precies, misschien heb ik het verkeerd begrepen?
  • Wat is het hier benauwd <-> Zal ik iemand regelen om de airco na te kijken? 

Iets negatiefs is vaak het einde van een gedachtegang. Als je het positief houdt dan komt daar vaak een oplossing uit voort. Zo kunnen medewerkers verder met bouwen in de plaats van stilstaan.

Hoe kun je de sfeer positief beïnvloeden?

Moet je als leidinggevende voor een goede sfeer de hele dag grappen maken en zorgen voor vrolijke medewerkers? Nee. Het is nadrukkelijk een taak voor alle medewerkers om aan de sfeer bij te dragen. Wat je als leidinggevende wel kunt doen, is de voorwaarden voor een goede sfeer positief beïnvloeden. De oorzaak van een slechte sfeer kan heel divers zijn: van een te hoge werkdruk tot managers die onvoldoende respect hebben voor medewerkers. Of de sfeer nu goed is of slecht, je kunt gelukkig veel doen om de sfeer positief te beïnvloeden.

Maar hoe breng ik die positieve sfeer dan over?

Het allerbelangrijkste bij het overbrengen van een positievere sfeer is dat je jezelf blijft en je eigen woorden kiest. Alleen dan komt het oprecht en authentiek over. Ongetwijfeld heb jij hier ook mee te maken binnen jouw bedrijf, hoe ga je hiermee om en wat werkt voor jouw medewerkers?

Wil je dat wij eens mee kijken of denken over de uitdagingen bij jou op de werkvloer?

Neem contact op met FairField Training & Coaching >

Meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: