Omzetting van WVA naar subsidieregeling tbv BBL

Het kabinet heeft de contouren bekend gemaakt met betrekking tot de vervanging van de WVA zoals we die nu kennen. In een brief van minister Jet Bussemaker van 23 mei jl. aan de tweede kamer wordt een en ander toegelicht. We stellen u graag op de hoogte van deze positieve ontwikkeling. We vatten de brief voor u samen, er kunnen geen rechten worden ontleent aan deze samenvatting.

De oorspronkelijke reden van de omvorming ligt in het feit dat er de afgelopen periode oneigenlijk gebruik is gemaakt van de regeling waarbij geldelijk gewin soms het uitgangspunt bleek. De onderwijskundige kwaliteit bleek onvoldoende. In een periode van 5 jaar is het budget verdubbeld.

Het kabinet blijft werkgevers stimuleren. Daarom wordt de subsidieregeling praktijkleren ingevoerd. Deze vorm maakt het mogelijk om gelden effectiever in te zetten.

Een doelgroep in het bijzonder binnen het MBO zijn de deelnemers die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Niet langer in aanmerking komen: deelnemers aan een MBO BOL opleiding, EVC tajecten, niet technische HBO opleidingen, leerlingen die een leertraject volgen in het VMBO, voormalig werklozen die werden opgeleid tot startkwalificatie.

De exacte voorwaarden voor leerwerkplaatsen in het mbo omvatten de volgende punten als een werkgever voor de subsidie in aanmerking wil komen: de deelnemers moeten een volledig onderwijsprogramma volgen met als doel een erkend kwalificerend diploma. De opleider moet erkend zijn en gebruik maken van Crebo opleidingen. Naar verwachting krijgt de regeling medio oktober definitief haar vorm.

FairField hanteert de eerder genoemde uitgangspunten in haar les en onderwijsprogramma's. Vragen, opmerkingen, informatie? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: