MBO in het kort: waarom is de derde leerweg zo interessant?

De belangrijkste kenmerken van de derde leerweg:

De derde leerweg heeft geen verplichte uren-norm zoals die wel bij BOL en BBL opleidingen van toepassing is. Dit betekent dat de opleider zelf kan bepalen hoeveel onderwijsuren nodig zijn om diplomagericht op te leiden. 

Ook bij de derde leerweg is een landelijk erkend MBO diploma het uitgangspunt. De opleiding voldoet aan alle wettelijke eisen. Het diploma heeft dezelfde waarde als een diploma via de BOL/BBL variant. 

Vakmensen met ervaring hebben vaak een specifieke opleidingsbehoefte. De derde leerweg geeft de mogelijkheid een opleiding daadwerkelijk op maat te ontwikkelen waarbij het tijdspad en het aantal scholingsuren op de doelgroep wordt afgestemd.

De subsidie praktijkleren is bij de derde leerweg niet van toepassing. Vanwege het examinerende karakter blijven er ruime subsidie mogelijkheden via de O & O fondsen. 

Meer informatie? Neem gerust contact op met Bart Godding: 0499-577916

Meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: