Maak 2021 uitdagend voor je medewerkers!

Als leidinggevende ben je voortdurend bezig met het uitdagen van je medewerkers. Ongetwijfeld heb je ook wel eens te maken gehad met een medewerker die de uitdaging in zijn werk kwijt was. Maar hoe zit dat nu precies?

Medewerkers doorlopen 3 fasen

Als mensen aan een baan beginnen, heeft men eerst tijd nodig om het bedrijf te leren kennen en de functie goed te kunnen uitvoeren.

Vervolgens komt men in de fase van vak-volwassenheid, dit betekent dat men de functie nagenoeg zelfstandig kan uitvoeren.

Na de fase van vak-volwassenheid komen mensen in een fase waarin ze de functie beheersen en een eigen stijl en visie ontwikkelen over hun functie.

In de praktijk nemen deze drie fases samen twee tot vier jaar in beslag. Dit hangt wel af van iemands ervaring, wat iemand aan kan, ambitie, leeftijd en het soort werk. Dit zal dan ook per bedrijf verschillen.

De verveling slaat toe

Medewerkers die zich in de laatste fase bevinden kunnen zich gaan vervelen op het moment dat zij niet meer geprikkeld worden om zich te ontwikkelen. Als hier niet tijdig wat mee wordt gedaan zal de medewerker gedemotiveerd raken en het werk kwalitatief minder worden!

Als je ziet dat dit bij jouw medewerker(s) gebeurt, dan is het tijd voor actie! Bedenk wat je de medewerker als uitdagingen kunt bieden.

Direct

Je kunt denken aan meer of zwaardere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit zijn zaken die direct verbonden zijn aan de functie van de medewerker. De medewerker zou zich zo meer kunnen ontwikkelen in de richting van vakspecialist en/of doorgroeien naar een rol als leidinggevende binnen jouw organisatie.

Indirect

Je zou ook ruimte kunnen bieden voor het volgen van een opleiding, de medewerker betrekken in overlegorganen of hem naar voren schuiven als praktijkbegeleider. Dit zijn een aantal indirecte zaken die je kunt ondernemen om je medewerker weer te motiveren.

Ga het gesprek aan

Het belangrijkste is dat jij en je medewerker op één lijn zitten, nodig hem dus uit voor een gesprek en geef aan waar je het over wilt hebben, zo kan hij zich alvast voorbereiden en actief nadenken over de toekomst.

Laat in het gesprek de medewerker zoveel mogelijk zijn eigen ideeën aandragen, dat werkt meestal het beste. Mocht hij niet met oplossingen komen dan kun je zelf een voorstel doen. Wanneer je dit goed oppakt en uitvoert heb je een heel tevreden medewerker en ben je zelf voor de komende tijd verzekerd van een goede collega.

Hoe zorg jij dat jouw medewerkers graag naar hun werk gaan en bij jou blijven werken?

Wil je dat wij eens mee kijken of denken over de uitdagingen bij jou op de werkvloer? Neem contact op met FairField >

Meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: