Diversiteit op de werkvloer, hoe ga ik daar mee om?

Soms botsen culturen, als operationeel leidinggevende is het jouw verantwoordelijkheid om die problemen op te lossen of te voorkomen!

Cultuurverschillen in een notendop

Er wonen in Nederland nu ruim 16,5 miljoen mensen van wie ongeveer 1,7 miljoen niet-westerse allochtonen afkomstig uit meer dan tweehonderd landen, met nog veel meer verschillende culturen en gebruiken. Een misverstand is dat allochtonen alleen beschikbaar zijn voor laagen ongeschoold werk. Er zijn nu ruim 500.000 allochtonen met een mbo diploma en ruim 450.000 met en hbo of academische opleiding

Ouderwetse circusdirecteur

In Nederland proberen we steeds minder te managen en steeds meer te coachen. We hebben nu eenmaal ontdekt dat leidinggeven op een hierarchische manier niet zo goed meer werkt. Het is veel effectiever om je medewerkers te stimuleren om zelfstandig te werken en ze waar nodig te faciliteren. Dat werk stukken beter dan als een ouderwetse circusdirecteur over de werkvloer paraderen en orders uitdelen. Het coachen van allochtone collega’s vereist extra aandacht omdat ze dit soms niet gewend zijn.

Welke bril heb jij op?
Het is soms moeilijk voor te stellen dat andere mensen heel andere ideeën hebben dan jij. Vrienden met partners die jij nooit zou kiezen. Collega’s rijden in auto’s waar jij niet in gezien wilt worden en je ziet allochtone collega’s met andere normen, waarden en gebruiken.

Wantrouw je eerste indruk

Hoe lastig het ook is, als manager kun je maar beter respect hebben en begrip tonen voor al deze cultuuruitingen, want het vormt de sleutel tot een betere samenwerking en zakelijk succes! Respect begint met het wantrouwen van je eerste indruk. Stel, je hebt een Turkse medewerker die niet met een bepaalde machine kan omgaan, maar jou hiervan niet op de hoogte stelt. Als je alleen door je Nederlandse bril kijkt, zou je je kunnen ergeren aan deze Turkse collega. Zet je echter je Turkse bril op, dan is zijn gedrag lovenswaardig! Jouw Turkse collega probeert jou als manager te ontzien en het probleem zelf op te lossen. Jij hebt het probleem toch niet veroorzaakt!

Sta open voor andere ideeën

Vergeet alle opgeblazen conflicten over hoofddoekjes en handen schudden: de meeste cultuurverschillen zijn veel onzichtbaarder en complexer. Zo was het bij een Nederlands-Belgische schoonmaakorganisatie heel normaal dat Belgische collega’s in dezelfde functie een duurdere lease auto met meer status mochten uitzoeken dan de Nederlandse collega’s.

Slechts 5 fundamentele verschillen tussen Culturen

Volgens Psycholoog Geert Hofstede verschillen culturen slechts op 5 punten fundamenteel van elkaar.

  • Mannelijk of vrouwelijk

Hoe gelijkwaardiger de rol van de man en de vrouw zijn, hoe vrouwelijker de cultuur genoemd kan worden.

  • Individueel of collectief

Hoe belangrijk is de rol van het individu in de samenleving? In sommige culturen hebben individuen een grote vrijheid om zich te gedragen zoals ze willen, in andere culturen moeten mensen rekening houden met de normen van de groep waar zij deel van uitmaken.

  • Een kleine of een grote machtsafstand

Is de leidinggevende echt de baas? Worden zijn commando’s meteen opgevolgd, of is er ruimte om een discussie aan te gaan?

  • Het mijden van onzekerheid

Mensen uit de ene cultuur kunnen beter omgaan met onzekerheid dan andere, zo proberen mensen in sommige culturen alle onzekere factoren uit te sluiten, terwijl mensen in andere culturen best kunnen leven met onzekerheid: men ziet wel wat de toekomst brengt!

  • Korte- of langetermijndenken

Kortetermijndenkers zijn meer gericht op het verleden, zoals eerbied voor traditie, terwijl samenlevingen die op de lange termijn denken meer bereid zijn om op de korte termijn offers te brengen in ruil voor een potentiële beloning op de langere termijn.

Voordelen van cultuurverschillen

Nu lijkt het misschien of een bedrijf met veel diversiteit in culturen op de werkvloer alleen maar problemen met zich meebrengt. Toch zijn er veel voordelen aan een multicultureel bedrijf!

Wilt u meer weten over hoe u kunt omgaan met diversiteit op de werkvloer? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@fair-field.nl of 040 - 288 6247.

Bel nu voor meer informatie en ontvang het gratis boek ‘Coaching Zonder Grenzen’.

Meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: