De Hamburgermethode

Feedback geven betekent letterlijk ‘voed terug’ en dat is precies wat je als leidinggevende moet doen als in jou ogen medewerkers niet de juiste dingen doen. GEEF FEEDBACK

Je kan gedrag sturen door middel van bijvoorbeeld het geven van complimenten of kritiek, door regelmatig feedback te geven creëer je duidelijkheid en uiteindelijk ook rust op de werkvloer.

Feedback wordt vaak gezien als iets moeilijks, een reden hiervoor is dat er al snel emoties in het spel zijn, zowel bij de medewerker als bij de leidinggevende. Het gaat dan voornamelijk om kritiek, hoewel een mooi en gemeend compliment ook emoties kan losmaken. Leidinggevenden, maar ook medewerkers vinden vaak dat emoties niet thuis horen op de werkvloer.

Een andere reden waarom leidinggevenden soms moeite hebben met feedback geven, is dat ze van nature niet scheutig zijn met bepaalde vormen van feedback, het gaat hier dan voornamelijk om complimenten.

HET IS TOCH JUIST NORMAAL DAT MEDEWERKERS HUN WERK GOED DOEN

Naast complimenten, wordt negatieve kritiek vanuit leidinggevenden vaak te laat en meestal erg onduidelijk gegeven, terwijl dat bedrijfskundig wel noodzakelijk is. Nederlanders zijn vaak bang om anderen te kwetsen.

“Het komt wel goed, het zal wel loslopen.”

“Dat hebben we allemaal wel eens.”

En “ik heb dat ook wel eens hoor.” Zijn uitspraken die je vaak hoort.

Niet eerlijk

Toch is het niet eerlijk om niet inhoudelijk te reageren op je medewerkers, je ondermijnt je eigen positie, waarmee je uiteindelijk de hele organisatie benadeelt. Als je het nalaat een medewerker te corrigeren als dat nodig is, loop je ook nog het risico dat de groep hem na verloop van tijd niet meer accepteert, en jijzelf ook niet.

Je hebt geen keuze: je moet feedback geven en eerlijk ingaan op zijn gedrag en verhalen!

Maar hoe geef ik dan feedback?

Baseer je feedback zo veel mogelijk op objectief waarneembare feiten. Dit betekent in het algemeen dat het waargenomen gedrag dat je met je medewerker wilt bespreken, ook door een ander had kunnen worden waargenomen.

De smakelijke Hamburgermethode

Deze manier van feedback geven kun je het best gebruiken bij zaken waar je wel iets van wilt zeggen, maar die niet heel erg belangrijk zijn

De hamburgermethode zorgt ervoor dat de gegeven feedback zo acceptabel mogelijk wordt ervaren, omdat je de eigenlijke (soms negatieve) feedback verpakt tussen twee positieve stukjes feedback. Voorwaarde is wel dat deze stukjes feedback met elkaar te maken hebben.

Je krijgt een hamburgerbroodje van twee plussen met een hamburger van een min in het midden, bijvoorbeeld:

Plus: ‘Ik vind jouw ideeën erg zinvol’

Min: ‘Soms begrijp ik ze niet helemaal omdat je ze niet duidelijk overbrengt’

Plus: ‘Zou je me het compacter kunnen uitleggen?’

De gevolgenmethode

Heb je een krachtigere methode nodig, omdat het onderwerp erg belangrijk is, dan kun je de gevolgenmethode of 4G methode gebruiken.  Hierbij maak je gebruik van objectief waarneembare gegevens.

Je koppelt iemands gedrag of uitlatingen aan de gevolgen di dit heeft voor jou, voor een collega of de organisatie. Daarmee verleg je de focus van wat iemand heeft gedaan of gezegd naar wat de gevolgen zijn van zijn of haar gedrag.

Zo gebruik je de gevolgenmethode:

1.    Beschrijf gedrag > Je begint met vertellen wat je hebt gezien of gemerkt, hierbij maak je gebruik van objectieve feiten. Zo voorkom je dat een medewerker kan ontkennen

2.    Beschrijf de gevoelens die dit gedrag veroorzaakt > Hierbij gaat het om jouw gevoel: bijvoorbeeld: ‘Daar baal ik van’, of: ‘dat vind ik geweldig.’

3.    Beschrijf de gevolgen van de gevoelens > Leg vervolgens uit wat de gevolgen zijn van de acties en vertel over de gevoelens die zijn gedrag hebben veroorzaakt.

4.    Beschrijf gewenst gedrag > Tot slot leg je uit welk gedrag je dan wel zou willen zien. Daarmee houd je de dialoog open en kan iemand verder praten met jou. Je kunt ook afsluiten met bijvoorbeeld: ‘Hoe kijk je daar zelf tegenaan?’

Het allerbelangrijkste bij feedback geven, zowel negatief als positief, is dat je jezelf blijft en je eigen woorden kiest. Alleen dan komt het oprecht en authentiek over.

Ongetwijfeld heb jij hier ook mee te maken binnen jouw bedrijf, hoe ga je hiermee om en wat werkt voor jouw medewerkers?

Wilt je dat wij eens mee kijken of denken over de uitdagingen bij jou op de werkvloer? Neem contact op met FairField Training & Coaching

Meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: